Kompleksowa obsługa
Niezawodność
Profesjonalizm


Cena dla każdej usługi księgowej ustalana jest odrębnie, ze względu na różną ilość i stopień skomplikowania dokumentów księgowych oraz różny zakres dodatkowych oczekiwań Klienta w zakresie terminów realizacji usług oraz raportowania.

W celu otrzymania bardziej szczegółowej oferty uprzejmie proszę o możliwie dokładne wypełnienie poniższej Karty Klienta.

Forma prawna firmy:
Branża - zakres działalności:
Nazwa firmy:
Ilość pracowników zatrudnionych na:  umowe o pracę
 umowy zlecenia i o dzieło
System wynagrodzeń:
Firma podlega pod następujące obciążenia:
Rodzaj prowadzonej księgowości:
Średnia miesięczna ilość dokumentów księgowych w firmie:  faktury sprzedaży
 faktury zakupu
 ilość raportów kasowych w miesiącu
 średnia ilość pozycji raportu kasowego
 ilość wyciągów bankowych w miesiącu
 średnia ilość pozycji wyciągu bankowego
 delegacje / zaliczki
 inne
Czy firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych lub transakcji eksportowych / importowych:
Czy firma chce otrzymywać dodatkowe raporty finansowe:
Proszę podać szczegóły na temat oczekiwanej formy / terminów raportowania:
Uwagi / dodatkowe oczekiwania Klienta:
Ilość środków trwałych w tabeli amortyzacji firmy:
Dotychczasowe programy finansowe, z których korzystała firma:  
płacowy
finansowo - księgowy
do ewidencji środków trwałych
Kontakt do firmy:  
osoba do kontaktu
telefon
adres e-mail
Sugerowana cena za usługę (netto w zł)
   
 
ul. Przedpole 1 lok. 5
02-241 Warszawa
Tel. kom. 601-511-723
Tel/Fax 22 846-69-47
NIP: 524-192-64-57
REGON: 015777122